Skip to main content

USŁUGA

Projekty małej architektury

Obiekty małej architektury otaczają nas na co dzień w wielu miejscach. Czym są i jakie elementy możemy zaliczyć do takich obiektów?

- ławki,
- donice,
- kosze na śmieci,
- słupki uliczne.

To jedne z najczęściej występujących elementów, na które zwracamy uwagę w przestrzeni miejskiej.

Jednak to nie jedyne przykłady. Dodatkowo należy wspomnieć także o: stołach miejskich, leżakach i siedziskach, słupach ogłoszeniowych czy też stojakach rowerowych. Jak widzimy po przykładach, te obiekty są obecne w naszych życiach, niemalże na co dzień, kiedy to mijamy je idąc ulicą lub podróżując samochodem.

Chcąc zapewnić niepowtarzalny wygląd danej przestrzeni, warto zdecydować się na usługę projektową takich elementów. To pozwoli nadać miejscu większej rozpoznawalności oraz charakteru.

GRAFIK

Projektowanie graficzne

Co należy rozumieć poprzez projektowanie graficzne? Przede wszystkim jest to kształtowanie i nadawanie praktycznej oraz estetycznej formy informacjom, które będziemy chcieli przekazać. Projektowanie graficzne to bardzo złożony proces, który wymaga przeanalizowania bardzo obszernej bazy inspiracji, w celu wyeliminowania powtórzeń, aby zapewnić danemu projektowi niepowtarzalny charakter. Jakie są przykładowe formy projektowania graficznego oraz grafiki projektowej? Są to m.in.: plakaty, billboardyreklamy, znaki plastyczne.